Home > Communications > Chat and IM

Radu-Gadu


RNS::
Freeware
2.4
$0.00
1/1/2000
0.11MB
0
PalmOS
Home Page
Download
Buy Now


Radu-Gadu jest pierwszym i jedynym w pe³ni funkcjonalnym klientem Gadu-Gadu dla palmtopów z systemem Palm OS.
Z Radu-Gadu mo¿esz korzystaæ po po³¹czeniu siê palmtopa z Internetem:

- u¿ywaj¹c palmofonu typu Treo.
- za pomoc¹ WiFi w domu lub na mie?cie.
- kabelkiem, podczerwieni¹ lub bluetooth-em - do komórki.
- u¿ywaj¹c modemu do³¹czanego do palmtopa.
- kabelkiem, podczerwieni¹ lub bluetooth-em do PC.Wtyczki do Radu-Gadu - znacznie rozszerzaj¹ mo¿liwo?ci programu:
- Radu-Gadu Katalog - dodaje obs³ugê Katalogu Publicznego
- Radu-Gadu Sygna³y - rozszerza opcje okienka "Opcje - Sygna³y"
- Radu-Gadu Bitmapy - dodaje ikony w wysokiej rozdzielczo?ci

i inne...